FB pixel
Szakértő támogatás

Coaching

A coaching segítségével Ön vagy munkatársa gördülékenyebben érheti el vállalati céljait. Ugyanis a coaching lényege, hogy a vezető által kitűzött eredmények megvalósításához egyenes és zökkenőmentes út vezessen. A coach tartalmas beszélgetések során a vezetői kompetenciáit és az elemzési-, illetve döntéshozó képességeit egyaránt fejleszti.

Legyen szó kommunikációs készségek csiszolásáról vagy a következő szint megugrásáról, egy coach mindig a szakmai tényezők és az elérhető lehetőségek alapján segít. Mindezt célorientált megközelítéssel, inspiráló gondolatokkal és személyre szabott tervezéssel teszi.

coaching

Mikor hatékony a coaching?

Egy coaching-folyamat akkor hatékony, ha személyre szabott. Csakis a vállalati célkitűzések és a személyes hozzáállás alapos megismerését követően alakítható ki olyan terv, amely segíti Önt a személyes és szakmai fejlődésben, illetve vállalati pozíciójának hatékonyabb ellátásában. Mivel a felső vezetői képességek mellett a life coaching is szerepet kaphat a találkozásokon, ezért a megannyi kézzelfogható gyakorlat, és újonnan felfedezett szemléletmód az élet bármely területén felhasználható.

A coaching segítségével Ön vagy munkatársa a saját erőforrásaira támaszkodva fejlesztheti kompetenciáit, elemezheti döntései következményeit és tervezheti meg a további lépéseket, vagy sajátíthat el különböző, célorientált kommunikációs formákat. A vállalati coaching célja a döntéshozó és problémamegoldó képesség fejlesztése, a lehetőség-felismerő és döntéshozó kompetenciák növelése, amelynek során a szakmai, szervezeti tényezők figyelembe vétele mellett a személyes hozzáállást és célokat vesszük figyelembe. 

 

Hogyan is gondolkodunk mi a coachingról?

 

 • Együttműködésen alapuló kapcsolatCélja támogatni a vezetőt abban, hogy a coach-csal együtt többet érjen el, mint egyedül tenné.
 • Központban az ügyfél aktivitása (akarat)Saját magának kell akarnia a változást és saját magának kell megtalálnia a számára legalkalmasabb megoldást.
 • Fenntartható változás eléréseMegoldás, amit az ügyfél fedez fel, magáénak érez és fenn is tudja azt tartani.
 • Megoldás- és eredményorientált folyamatA célok elérését segítő vezetői gyakorlat, gondolkodásmód fejlesztése úgy, hogy miközben a vezető fejlődik, a szervezet hatékonysága is nőjön.
 • Inspiráló környezet és munkakapcsolatOlyan gondolatok, olvasmányok, egyéb anyagok és élmények biztosítása a coachee számára, mely inspirálóan hathat rá.
 • HatékonyságA coaching elősegíti, hogy a vezetők hatékonyabban valósítsák meg a vállalati, és személyes céljaikat, miközben fejlődnek vezetői készségeik.
háromszög-beszélgetés

Milyen egy coaching-folyamat általában?

Bizalmi kapcsolat, ezért egy titoktartási szerződés születik a coach és az ügyfél között.

A megbízó HR vezető és/vagy szakmai vezető az ún. háromszög-beszélgetés keretében kaphat rálátást a folyamatra. Egy vezetői teljes coaching-folyamat általában 10-12 alkalomból áll. Egy coaching szekció állhat 3-6 alkalomból is, ha egy adott problémakörre épül pl. döntés, kommunikáció, időgazdálkodás, konfliktus, stressz. Az első alkalmat „kémiai találkozó”-nak nevezzük, amikor mindkét fél felméri és eldöntheti, hogy akar-e a másik féllel együtt dolgozni.

Mikor érdemes coach-ot keresni?

Saját magának:

 • Szeretné egy másik nézőpontból látni a jelenlegi helyzetét,
 • Ha nem válnak be az eddigi viselkedési mintái,
 • Ha valamiben változni / változtatni szeretne,
 • Saját témái mentén, egyéni tempóban és személyre szabott eszközökkel szeretne fejlődni,
 • Ha mélyíteni szeretné önismeretét, látni, hogy még mi mindenre lehet képes stb.

Egy munkatársa számára:

 • Talent: ha egy reménybeli vezetőt szeretnének felkészíteni a vezetői kihívásokra,
 • Frissen kinevezett vezető: támogatni őt abban, hogyan vezetőként is olyan sikeres lehessen, mint amilyen sikeres szakértő volt korábban,
 • Vezető új pozícióban / új helyzetben / új csapattal: kísérni a vezetőt a változásban, az eddigi gyakorlatokon való átlépésben
 • Fokozott stresszterhelés, kiégés tünetei: új távlatok, új motiváció megtalálása
 • Ha már semmi sem segít”: hiába jeleznek vissza a munkatársak, a vezető nem befogadó, nem reagál változtatással a meglátásokra

És minden olyan helyzetben, amikor a vezető úgy érzi elakadt, szüksége lenne arra, hogy valaki továbblökje.

Milyen egyéb helyzetben érdemes coaching-ot alkalmazni?

 • Tréning utókövetés: a tréningen elhangzottak egyéni szintre hozása, internalizálása, hatékonyságának növelése, beépülésének segítése.
 • Team-coaching: célja, hogy a csapat kollektív képessége és teljesítménye növekedjen; ennek az eljárásnak a során összehangoljuk és fejlesztjük azokat a csoportban rejlő képességeket, amelyek lehetővé teszik, hogy elérjék azokat az eredményeket, amiket igazán szeretnének.
 • Csoportos coaching: egymással nem függőségi viszonyban lévő vezetők előre meghatározott kompetenciák mentén zajló fejlesztése, ahol minden témán közösen dolgoznak a résztvevők a coach irányítása és közbe avatkozása mellett.
Milyen egyéb helyzetben érdemes coaching-ot alkalmazni?

Mi a különbség a mentor és a coach között?

A mentor olyan személy, aki a szakmai és személyes tapasztalatait osztja meg, hogy segítse céljaink elérését. Ezzel szemben a coaching olyan tevékenység, ahol a coach segít rávilágítani azokra a kérdésekre, amelyek a probléma megoldásához és az elvárt eredmények teljesítéséhez vezetnek.

Miben tér el a business coaching és a life coaching?

Ezek a legfontosabb különbségek:

Business Coach

Ahogy a nevéből is egyértelműen kiderül, business coaching esetén a gazdasági szférából érkező cégvezetők, menedzserek és vállalkozók keresnek üzleti problémahelyzetekre megoldásokat. Itt természetesen az egyéni vállalkozóktól kezdve egészen a multinacionális nagyvállalatok vezetői is hatékony segítséget kapnak.

Mit jelent az executive coaching?

Az executive coaching a business coaching speciális formája, amely kifejezetten a felső vezetői körrel való együttműködésre irányul. Lényege, hogy a vezetők, vagy akár a kimagaslóan tehetséges munkatársak kihozzák magukból a maximumot. Egy potenciális vezetőt akkor is célszerű executive coach segítségével fejleszteni, ha alapvetően kifogástalan munkát végez. Hiszen a benne rejlő lehetőséget rövidebb időn belül, vagy teljesebben lehet felszínre hozni!

Life coaching

Life coaching során a magánélet és a munka közötti egyensúly helyrebillentése, illetve a magabiztos és motivált mindennapok megteremtése a cél. Kiemelt hangsúlyt kapnak az erősségek és a gyengeségek is. Fontos leküzdeni a szorongást keltő és a haladás elé akadályt gördítő érzéseket, de a pozitív tulajdonságok felerősítése is legalább ilyen meghatározó. A life coachok kiváló támogatást nyújtanak a nyomás alatt dolgozó, stresszes vezetők empátiás készségeinek fejlesztésében, továbbá a munkahelyi és az otthoni környezet egészséges elkülönítésében is.

Hogyan érdemes választani?

Célszerű alaposan megfontolni, hogy coachot vagy mentort keresünk. Ugyanis nem mindegy, hogy elsősorban motivációs vagy szakmai segítségre van szükségünk. Ön vagy kollégája szakmai és személyes fejlődését a pontosan megválasztott coach vagy a kellő tapasztalattal rendelkező mentor segítheti hatékonyan. Azonban ne aggódjon, segítő kezet nyújtunk a választásban!

Coaching típusok

Online coaching

Eddig elsősorban a földrajzi távolság áthidalására (pl. külföldi kiküldetés, távoli telephely) alkalmazták, vagy olyan elfoglalt vezetők esetén, akik számára ez a megoldás rugalmasabb időbeosztást és helyszínválasztást tett lehetővé. A jelenlegi pandémiahelyzetben ideális megoldást nyújthat arra, hogy érintkezésmentesen lehessen egy megkezdett coaching-folyamatot folytatni, vagy egy újat elkezdeni.

Sokan tartanak attól, hogy egy ilyen „intim” műfajt online formában vegyenek igénybe, mert félnek attól, hogy nem alakul ki ugyanaz a bizalmi kapcsolat, mint ami egy élő sorozat alatt. Egy gyakorlott coach-csal hasonló fokú bizalmat lehet kiépíteni online is, köszönhetően annak, hogy a coach igyekszik a hiányzó benyomást pótolni a kommunikáció kísérőelemeivel (mondatfűzés, hanglejtés, szóhasználat, beszédtempó, hangerő).

online coaching

Team coaching

Olyan emberekből álló csapatot nevezünk team-nek, akik egymást kiegészítő képességekkel rendelkeznek, és elkötelezettek egy közös cél, teljesítendő feladat, valamint munkamód iránt, amelyekért együttesen vállalják a felelősséget (Katzenbach definíciója).

A team coaching olyan fejlesztő eljárás, aminek célja a tanulás, annak érdekében, hogy a csoport kollektív képessége és teljesítménye növekedjen. A fejlesztés során összehangoljuk és fejlesztjük a csapatban rejlő képességeket, hogy el tudjuk érni azokat az eredményeket, amelyekre a csapattagok igazán vágynak.

Célja, hogy a csapat együttműködési hatékonyságát növelje. Felszínre hozza azokat a „tényezőket”, melyek hátráltatják az együttműködést (pl. konfliktusok, kommunikációs problémák, célok, egyéni elakadások, hiedelmek, ellenérzések), és arra ösztönzi a csapattagokat, hogy gyakorlati megoldásokat, akcióterveket dolgozzanak ki és valósítsanak meg a hatékonyságuk növelésére.

Csoportos coaching

A csoportos coaching egy olyan eljárás, módszer, amely során egy kiscsoport tagjai az egyik tag problémájának megoldásán dolgoznak, miközben tanulnak egymás és a saját problémájukból.


Formája egy strukturált keretek között zajló megbeszélés, amelynek során a résztvevők felváltva hoznak eseteket. Ez a módszer akkor hatékony, ha a felvetett probléma komplex, nincs kézenfekvő megoldása vagy a megoldás módja ismeretlen.

Mi a motorja, milyen tényezők biztosítják hatákonyságát?

 • Az eltérő perspektívák, tapasztalatok, és bevált eljárások, amiket a résztvevő kollégák megosztanak egymással.
 • Valós, konkrét (azaz speciális, az egyén mindennapi munkahelyi életéből vett) helyzettel dolgozik, amelynek „tétje” van az esetbemutató számára.
 • Az esetbemutató kollégára fókuszál, az ő személyes hatékonyságát fejleszti, nem a szervezetet próbálja átalakítani.
 • A coaching alaptételének megfelelően nem tanácsadás, hanem kérdések feltételével dolgoztatja a saját esete megoldásán az esethozó kollégát.

Executive Coach partnert keres vezető beosztású kollégái számára?

Készséggel segítünk megtalálni a megfelelő tapasztalatú és karakterű támogató partnert!