Magyar nyelv English version Performan Group

Fejlesztéstár

A fejlesztéstárat azzal a céllal hoztuk létre, hogy leggyakrabban keresett programjainkról rövid bevezetőt nyújtva segítsük a megfelelő tartalom megtalálásában.

A fejlesztéstárat könnyen rendezheti tagekkel vagy további információkat gyűjthet témáinkról a kapcsolódó tartalmakra tovább lépve. A címek között keresni a fenti mezőben van lehetőség.

Kellemes böngészést kívánunk! 

 

 

"Kék Óceán Stratégia" A figyelmet az új termékek, szolgáltatások, piacok teremtésére irányító, sémaváltoztatáson alapuló tervezési módszer.
2016 Nyílt tréning naptár Egyre növekvő megbízói igényeknek eleget téve a Developmen nyílt tréningeket indít legsikeresebb és legkeresettebb témáiból.Növekvő számban kerestek meg bennünket olyan vállalatok, akik nem egész csoportok, hanem 2-3 munkatárs számára kerestek képzéseket,
360 fokos vezetői visszajelzés

A közép és felső vezetők számára készült eszköz az általános menedzsment képességek és fejlesztési szükségletek 20...

4T - Train the trainer tréning Oktatásmódzsertani képzés belső oktatók, trénerek számára, oktatói kompetenciák fejlesztése.
A vezető, mint csapatok irányítója Csoportvezetési és motiválási készségeket fejlesztő tréning.
Alapfogások a vezetésben A mindennapi vezetői munka alapvető kompetenciáit fejlesztő tréning.
Alkalmazott tesztek DISC-típusú tesztek, kompetenciákat felmérő, klasszikus pszichológiai tesztek - a fejlesztési munka eszközei.
Assess teszt

Az ASSESS egy olyan pszichológiai értékelő eszköz, amelyet kifejezetten üzleti alkalmazásra fejlesztették ki, ezért olyan...

Assessment / Development Center (AC/DC) Kompetenciák viselkedésalapú vizsgálata, az egyének beválásának hatékony előrejelzése.
Back office képzés Hatékony belső kommunikáció, asszertivitás, ügyfélorientáltság kialakítását szolgáló képzés.
Beillesztési coaching Fontos a kinevezéssel járó veszélyek, kihívások, problémás területek azonosítása, az ezek alapján történő célkitűzés és cselekvés.
Belső együttműködés, csapatépítés A különböző szervezeti egységek közötti hatékony együttműködést serkentő tréning.
Belső szolgáltatói szerep kialakítása Ügyfélorientáltság, problémamegoldó-készség, hatékony konfliktuskezelés elősegítése.
BM - Business Motivators

Az embereket irányító belső, rejtett mozgatórugók más szóval értékek, attitűdök, motivátorok feltárására alkalmas...

Business networking coaching Általános és üzleti kapcsolatépítési készségek fejlesztése.
Coaching szemléletű (támogató) vezető nyílt tréning

A coaching szemléletű vezetési stílus olyan új vezetői szemlélet, amely alkalmazása során kedvező hatással van a...

Coaching típusú támogató vezetés tréning Problémamegoldási készségek fejlesztése műhelymunka keretein belül.
Csapatépítő tréningek Mindennapi munkakörülményekből kizökkenve a csoportkohézió, csapatmunka és szakmai együttműködés erősítése.
Csoportos Coaching

Egy olyan eljárás, módszer, amely során egy kiscsoport tagjai az egyik tag problémájának megoldásán dolgoznak, miközben...

DISC alapú tréning A tréningeket többféle forgatókönyv alapján lehet megvalósítani: pl. kincskeresés, főzés, vonatpálya építés kerettörténettel, outdoor és indoor változatban.
DISC teszt Viselkedési stílust mérő teszt.
Dolgozói elégedettség felmérése Az elkötelezettséget is növelő dolgozói elégedettség felmérése egyre fontosabb szerephez jut...
Dolgozói és családi napok szervezése A támogató vállalati kultúra kedvelt belső kommunikációs eszköze.
Értékesítési coaching Képzés értékesítési vezetők számára, eredményeként értékesítési csapatukat, annak teljesítményét fejleszthetik.
Értékesítési technikák tréning Értékesítési, érvelési, hatékony igényfelmérési technikák elsajátítását célzó tréning.
Érzelmi intelligencia fejlesztése A vezetői és szervezeti hatékonyságot, személyes kapcsolatokat segítő érzelmi intelligencia fejlesztése.
Executive Coaching Maximálisan egyénre szabott fejlesztési forma elsősorban vezető beosztásúak számára.
Facet5 teszt

A Big5 megközelítésre építve a személyiség 5 univerzális alapdimenzióját (Akarat, Lendület, Empátia, Kontroll és...

Facet5 teszt - Audition modul Specifikus munkahelyi szerepekhez viszonyíthatjuk a jelöltek eredményeit.
Folyamatmenedzsment, BPR képzés Hatékony folyamatszervezési, tevezési és modellezési technikák elsajátítását nyújtó vezetői tréning.
Front office (ügyfélszolgálat) Ügyfélkapcsolati és ügyfélszolgálati alapismereteket nyújtó képzés.
Hatékony kommunikáció (asszertivitás) nyílt tréning

Az asszertivitás olyan kommunikációs módszer, amely ötvözi az önérvényesítést és a mások érdekeinek figyelembe vételét,...

Helyzetfüggő, szituatív vezetés Azonnal alkalmazható modell a munkatársak hatékony vezetésére.
HR nem HR-eseknek Vezetői tréning a HR napi munkájának megismertetése, a HR általános elismertségének növelése céljából.
Időgazdálkodás nyílt tréning

Manapság az idő az egyik legdrágább kincsünk. A képzésen résztvevők elsajátítják a hatékony munkaszervezés elméleti...

Innovációmenedzsment a gyakorlatban A folyamatos változá követelményére, az innovatív fejlődésre felkészítő vezetői tréning.
Interkulturális coaching Multinacionális cégek vezetőit segítő coaching folyamat.
IT nem IT-soknak A vállalat számítástechnikai rendszerének megismertetése a munkavállalókkal a nagyobb önállóság érdekében.
Jog nem jogászoknak Vezetői tréning az alapvető cégjogi fogalmak, szabályzatok megismerésére.
Karrier coaching A karrier következő lépésének megtervezésében is sokat segíthet egy coach.
Karriermenedzsment képzés Vezetői képzés a tudatos karriertervezés megvalósítására, akár coaching formájában is.
Kiemelt ügyfelek kezelése Értékesítési készségeket fejlesztő képzés a hatékonyabb ügyfélekzelés érdekében.
Kompetencia-alapú HR-rendszerek fejlesztése Kompetenciaalapú munkakörök kialakítása, valamint az erre épülő további HR-rendszerek felépítése.
Kompetencia-alapú keresés-kiválasztás (interjútechnika) nyílt tréning

A kompetencia viszonylag állandó része a személyiségnek, melynek segítéségével következtetni tudunk egy potenciális...

Kompetenciaalapú képzéstervezés Felkészítés kompetenciaalapú fejlesztési célok kialakításának és végrehajtásának menedzselésére.
Kompetenciaalapú keresés-kiválasztás tréning Elősegíti az új munkaerő kompetenciák alapján történő kiválasztását és beillesztését.
Konfliktus coaching Konfliktuskezelést fejlesztő coaching folyamat.
Konfliktuskezelés módszerei Asszertív, erőszakmentes kommunikáció, tárgyalástechnika a hatékony konfliktuskezelés érdekében.
Konfliktuskezelés nyílt tréning

A képzés során megszerezhetők azok az ismeretek, melyek a konfliktushelyzetek megelőzéséhez, elemzéséhez, kezeléséhez...

Marketing nem marketingeseknek A marketing területeinek, fontosságának megismertetésére, elismertetésére szolgáló vezetői tréning.
Médiakommunikáció tréning Médiaszereplésre, interjúadásra felkészítő tréning.
Mentorálás, mentori szerep kialakítása Tréning a fiatalabb munkatárs beilleszkedését segítő mentori szerep elsajátításának céljából.
Minőségmenedzsment tréning Minőségközpontú vállalati filozófia kialakítása.
Munkaszervezés és időgazdálkodás tréning A time management és a hatékony munkaszervezés technikáinak ismertetését célzó tréning.
Munkatársak motiválása tréning Vezetői tréning a munkatársak ösztönzésének elméleti és gyakorlati ismereteiről.
Önbizalom coaching Önbizalmat és magabiztosságot növelő coaching vezetők számára.
Önismereti coaching A reális énkép alapvető fontosságú, amely alapja lehet a többi típusú coachingnak.
Outplacement felkészítő tréning A gondoskodó elbocsátásra felkészítő komplex támogatási program.
Personal branding coaching Énmárka építését segítő coaching.
Prezentációs technikák fejlesztése A prezentációs tréning a logikus prezentációkészítés elmélete és gyakorlata sajátítható el.
Problémamegoldás és döntéshozatal Problémafeltárás, -megfogalmazás és döntéshozatal a kreatív problémamegoldásra.
Projektmenedzsment tréning Projektek teljes tervezésének és lebonyolításának elsajátítását célzó vezetői tréning.
Sales Max teszt

Célja az értékesítői sikeresség felmérése, vagyis annak előre jelzése, hogy az adott jelölt potenciálisan alkalmas-e arra,...

Sikeres tárgyalástechnika Tréning a tárgyalás technikai és módszertani ismereteinek, ezek gyakorlati alkalmazásának elsajátítására.
Stratégiai menedzsment Stratégiaalkotási, elemzési, operatív tervezéi folyamatok elsajátítását célzó vezetői tréning.
Stressz coaching Stresszcsökkentő szolgáló technikák, eszközök használata a coaching folyamatban.
Stresszkezelés nyílt tréning

Ennek a gyakorlat-központú tréningnek a célkitűzése kettős. Első célja a stressz és kiégés jeleinek felismerése....

Stresszkezelés, burn-out megelőzése A burn-out szindróma tüneteinek felismerését, stresszkezelési technikák elsajátítását célzó tréning.
Személyes értékesítés A személyes értékesítés sajátosságaira konentráló elméleti és gyakorlati képzés.
Személyiségtipológia az enneagram alapján A modell ismertetése ügyfélkapcsolati, értékesítési munkakörben dolgozók számára.
Szupervízió - eset-megbeszélés Problémamegoldást segítő csoportos elemzési módszer.
Talent management program Egy-két éves program a fiatal tehetségek, tapasztalt, senior szakemberek, vezető utánpótlás fejlesztésére.
Táv-coaching Költség- és időtakarékos, korszerű módszer a személyes coaching esetleges akadályainak leküzdésére.
Team coaching

Gyakran keverik össze a csoportos coaching és a team coaching fogalmakat.

Érdemes a team fogalma felől megközelíteni:

Olyan...

Telefonos kommunikáció, ügyfélszolgálat Telefonos kommunikláció sajátosságai ügyfél-kapcsolattartással foglalkozó munkavállalók részére.
Telemarketing, telefonos értékesítés Kommunikáció, értékesítés és marketing alapok elsajátítását, személyes kompetenciák fejlesztését elősegítő tréning.
Teljesítménymenedzsment tréning A teljesítményértékelési folyamatok elméleti alapjainak és gyakorlati ismereteinek elsajátítását célzó tréning.
Termékfelelősök komplex képzése Termékmenedzserek értékesítési kompetenciáinak, marketing ismereteinek bővítésére irányuló tréning.
Tudás- és kompetenciamenedzsment képzés Kompetenciák megfelelő felhasználásához és fejlesztéséhez segítséget nyújtó képzés.
Tudatos kommunikáció képzés Alapvető kommunikációs kompetenciák, asszertív kommunikációs módszerek elsajátítását szolgáló tréning.
Vállalkozás eredményes működtetése Vállalati folyamatok hatékony menedzselésének készségeinek fejlesztését nyújtó tréning.
Változásmenedzsment képzés A globalizáció és technikai fejlődés kihívásainak megfelelő kompetenciák kialakítása.
Vezetői hitelesség megteremtése Vezetői tréning a hitelesség fejlesztésére mind a munkavállalók, mind a környezet irányában.
Vezetői utánpótlás fejlesztése Program a vezetői készségek, technikák és módszerek ismertetésére az utánpótlás számára.
Vezetői workshopok (műhelymunkák) A vezetők stratégiaalkotásának részletes elemzést követő inspirálása.
 
LinkedIn Facebook