Magyar nyelv English version Performan Group

Vállalati tréningek

Cégünk többféle továbbképzést tart felső- és középvezetők, illetve egyéb munkakört betöltők számára. Szakmai és egyéb tréning programjaink között a vállalatok hatékonyabb működését segítő kurzusokat talál. Az általunk szervezett tréningek minden esetben zárt formában valósulnak meg, a megrendelő vállalat számára saját igény alapján, egyedi problémahelyzetre kialakítva.

Mi a tréning?

Legnépszerűbb, csoportok számára ár/érték arány tekintetében a leginkább megtérülő fejlesztési eszköz. Tudományosabban: olyan komplex képzési eljárás, amely keretében célorientált módon, meghatározott kompetenciák mentén történik fejlesztés, melynek során feldolgozzák a szükséges elméleti ismereteket és lehetővé teszik azok gyakorlati alkalmazásának kipróbálását is.

Akkor hatékony, ha:

  • viszonylag homogén csoport: előzetes képzettség, tudásszint, elvárás, cél esetén

  • 4-12 fős létszám: a jó tréning gyakorlatorientált (30% elmélet – 70% gyakorlat), a létszámkorlát garantálja, hogy minden résztvevő szerepeljen szituációs játékokban, feladatokban, és személyes fejlesztési javaslatokat is kaphasson a trénertől

  • ha motiváltak a résztvevők: önként jelentkeztek vagy valamilyen módon látják a közvetlen hasznosságát a témának és/vagy ennek az eszköznek

Tudjuk, hogy nincs két egyforma szervezet vagy csoport sem, ezért igyekszünk megismerni minél alaposabban a hozzánk forduló vállalatot és a jövőbeli résztvevőket, hogy a valódi helyzetre, a valódi embereknek kínáljunk eredményes megoldási lehetőségeket a tréningek területén is.

Ezért minden egyes tréning előtt:

  • megismerjük és megértjük a megbízónk helyzetét, az elérendő célokat és elvárt eredményt, milyen kompetenciákban szeretnének fejlődést elérni
  • megoldási javaslatokat, folyamatokat, eszköztárat
  • majd a megbízónkkal közösen választjuk ki a lehetőségek közül a számukra leghatékonyabbnak látszót
  • mindehhez pedig szakmai és emberi oldalról leginkább értő kollégánkat delegáljuk (szakmai és szervezeti tapasztalat, felkészültség, módszertan, tudás alapján)

Tekintse át tréningkínálatunkat, érdeklődés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén, vagy töltse ki ajnálatkérő adatlapunkat és hamarosan megkeressük Önt a legjobb megoldással.

 

Tréning kínálatunk

 

4T - Train the trainer tréning Oktatásmódzsertani képzés belső oktatók, trénerek számára, oktatói kompetenciák fejlesztése.
A vezető, mint csapatok irányítója Csoportvezetési és motiválási készségeket fejlesztő tréning.
Alapfogások a vezetésben A mindennapi vezetői munka alapvető kompetenciáit fejlesztő tréning.
Back office képzés Hatékony belső kommunikáció, asszertivitás, ügyfélorientáltság kialakítását szolgáló képzés.
Belső szolgáltatói szerep kialakítása Ügyfélorientáltság, problémamegoldó-készség, hatékony konfliktuskezelés elősegítése.
Coaching típusú támogató vezetés tréning Problémamegoldási készségek fejlesztése műhelymunka keretein belül.
Csapatépítő tréningek Mindennapi munkakörülményekből kizökkenve a csoportkohézió, csapatmunka és szakmai együttműködés erősítése.
DISC alapú tréning A tréningeket többféle forgatókönyv alapján lehet megvalósítani: pl. kincskeresés, főzés, vonatpálya építés kerettörténettel, outdoor és indoor változatban.
Dolgozói és családi napok szervezése A támogató vállalati kultúra kedvelt belső kommunikációs eszköze.
Értékesítési technikák tréning Értékesítési, érvelési, hatékony igényfelmérési technikák elsajátítását célzó tréning.
Érzelmi intelligencia fejlesztése A vezetői és szervezeti hatékonyságot, személyes kapcsolatokat segítő érzelmi intelligencia fejlesztése.
Folyamatmenedzsment, BPR képzés Hatékony folyamatszervezési, tevezési és modellezési technikák elsajátítását nyújtó vezetői tréning.
Front office (ügyfélszolgálat) Ügyfélkapcsolati és ügyfélszolgálati alapismereteket nyújtó képzés.
Helyzetfüggő, szituatív vezetés Azonnal alkalmazható modell a munkatársak hatékony vezetésére.
HR nem HR-eseknek Vezetői tréning a HR napi munkájának megismertetése, a HR általános elismertségének növelése céljából.
Innovációmenedzsment a gyakorlatban A folyamatos változá követelményére, az innovatív fejlődésre felkészítő vezetői tréning.
IT nem IT-soknak A vállalat számítástechnikai rendszerének megismertetése a munkavállalókkal a nagyobb önállóság érdekében.
Jog nem jogászoknak Vezetői tréning az alapvető cégjogi fogalmak, szabályzatok megismerésére.
Karriermenedzsment képzés Vezetői képzés a tudatos karriertervezés megvalósítására, akár coaching formájában is.
Kiemelt ügyfelek kezelése Értékesítési készségeket fejlesztő képzés a hatékonyabb ügyfélekzelés érdekében.
Kompetenciaalapú képzéstervezés Felkészítés kompetenciaalapú fejlesztési célok kialakításának és végrehajtásának menedzselésére.
Kompetenciaalapú keresés-kiválasztás tréning Elősegíti az új munkaerő kompetenciák alapján történő kiválasztását és beillesztését.
Konfliktuskezelés módszerei Asszertív, erőszakmentes kommunikáció, tárgyalástechnika a hatékony konfliktuskezelés érdekében.
Marketing nem marketingeseknek A marketing területeinek, fontosságának megismertetésére, elismertetésére szolgáló vezetői tréning.
Médiakommunikáció tréning Médiaszereplésre, interjúadásra felkészítő tréning.
Mentorálás, mentori szerep kialakítása Tréning a fiatalabb munkatárs beilleszkedését segítő mentori szerep elsajátításának céljából.
Minőségmenedzsment tréning Minőségközpontú vállalati filozófia kialakítása.
Munkaszervezés és időgazdálkodás tréning A time management és a hatékony munkaszervezés technikáinak ismertetését célzó tréning.
Munkatársak motiválása tréning Vezetői tréning a munkatársak ösztönzésének elméleti és gyakorlati ismereteiről.
Outplacement felkészítő tréning A gondoskodó elbocsátásra felkészítő komplex támogatási program.
Prezentációs technikák fejlesztése A prezentációs tréning a logikus prezentációkészítés elmélete és gyakorlata sajátítható el.
Problémamegoldás és döntéshozatal Problémafeltárás, -megfogalmazás és döntéshozatal a kreatív problémamegoldásra.
Projektmenedzsment tréning Projektek teljes tervezésének és lebonyolításának elsajátítását célzó vezetői tréning.
Sikeres tárgyalástechnika Tréning a tárgyalás technikai és módszertani ismereteinek, ezek gyakorlati alkalmazásának elsajátítására.
Stratégiai menedzsment Stratégiaalkotási, elemzési, operatív tervezéi folyamatok elsajátítását célzó vezetői tréning.
Stresszkezelés, burn-out megelőzése A burn-out szindróma tüneteinek felismerését, stresszkezelési technikák elsajátítását célzó tréning.
Személyes értékesítés A személyes értékesítés sajátosságaira konentráló elméleti és gyakorlati képzés.
Személyiségtipológia az enneagram alapján A modell ismertetése ügyfélkapcsolati, értékesítési munkakörben dolgozók számára.
Szupervízió - eset-megbeszélés Problémamegoldást segítő csoportos elemzési módszer.
Telefonos kommunikáció, ügyfélszolgálat Telefonos kommunikláció sajátosságai ügyfél-kapcsolattartással foglalkozó munkavállalók részére.
Telemarketing, telefonos értékesítés Kommunikáció, értékesítés és marketing alapok elsajátítását, személyes kompetenciák fejlesztését elősegítő tréning.
Teljesítménymenedzsment tréning A teljesítményértékelési folyamatok elméleti alapjainak és gyakorlati ismereteinek elsajátítását célzó tréning.
Termékfelelősök komplex képzése Termékmenedzserek értékesítési kompetenciáinak, marketing ismereteinek bővítésére irányuló tréning.
Tudás- és kompetenciamenedzsment képzés Kompetenciák megfelelő felhasználásához és fejlesztéséhez segítséget nyújtó képzés.
Tudatos kommunikáció képzés Alapvető kommunikációs kompetenciák, asszertív kommunikációs módszerek elsajátítását szolgáló tréning.
Vállalkozás eredményes működtetése Vállalati folyamatok hatékony menedzselésének készségeinek fejlesztését nyújtó tréning.
Változásmenedzsment képzés A globalizáció és technikai fejlődés kihívásainak megfelelő kompetenciák kialakítása.
Vezetői hitelesség megteremtése Vezetői tréning a hitelesség fejlesztésére mind a munkavállalók, mind a környezet irányában.
Vezetői workshopok (műhelymunkák) A vezetők stratégiaalkotásának részletes elemzést követő inspirálása.
 
LinkedIn Facebook