Magyar nyelv English version Performan Group

Sherpa Executive Coaching Survey

A Sherpa Executive Coaching Survey egy évente szervezett globális, legutóbb 50 országra kiterjedő felmérés a coachingot érintő aktuális kérdésekről, témákról; 2014-ben már a 9. alkalommal publikáltak kutatási eredményeket. A felmérés során a válaszadók legnagyobb arányban executive coachok voltak, de nagy számban szerepeltek vezetők, valamint HR-rel és tréningekkel foglalkozó szakemberek is a megkérdezettek között.

2014. augusztus 06. · Coaching · Developmen
Sherpa Executive Coaching Survey

A coaching eredményessége

Ebben az évben a kutatás három fő témát érint. Egyrészt foglalkozik a szervezeti kultúrával, melyről legfőképp a vezetők, HR és tréning specialisták válaszaira támaszkodva fogalmaz meg mostanában jellemző trendeket. A második fő részben a coahcing hasznát, eredményességét, annak mérhetőségének lehetőségeit járja körül. Jelenleg az eredmények felmérésének leggyakrabban használt módszerei a coaching előtt és után is elvégzett 360 fokos értékelés, jólléti és elégedettségi kérdőívek és a teljesítmény felülvizsgálata. Ezekkel a módszerekkel végzett felmérések alapján a megkérdezettek 58%-a kiváló, több mint 40% pedig jó eredményekről számol be, és 1%-nál kevesebbre tehető azok aránya, akiknél probléma adódott.

A coaching haszna

A kutatás egyik pontjában a válaszadóknak szabadon kellett kifejteniük azt, hogy szerintük mi a coaching haszna. Az öntudatosság, a magabiztosság jelentős fejlődése volt a leggyakrabban említett terület, amely alapvetően szükséges a vezetői magatartás pozitív irányú változtatásához. A coaching értéke és hitelessége a válaszadó több mint 90%-a szerint magas, vagy kiemelkedően magas, szinte teljesen eltűnt az a réteg, amely ennek ellenkezőjéről számolna be.

A pszichológiai háttértudás fontossága

A harmadik téma keretein belül pedig a pszichológiai, idegtudományi háttértudás fontosságáról, annak megítéléséről gyűjtött információkat összegzi. Az e témában végzett kutatás motivációja az a nézet volt, miszerint az ilyen típusú tudás a jövőben egyre nagyobb szerepet fog kapni a coachingban. A felmérés ezt a hipotézist alátámasztani látszik: mind a coachok, mind pedig az ügyfelek hasonló (70% feletti) arányban egyetértenek azzal, hogy pozitívan befolyásolja a coachingot eredményesség és hitelesség szempontjából is, ha a coach rendelkezik legalább alapvető idegtudományi háttértudással.

Növekszik a coaching iránti igény

A három fő téma keretein kívül, de azokhoz kapcsolódva még egyéb kutatási eredmények is születtek a felmérés során. Egy speciális index szerint például a coaching iránti igény soha nem volt még olyan magas, mint jelenleg, annak ellenére, hogy az elmúlt 6 évben az igénybe vevők köre leszűkült - egyre inkább jellemző, hogy az ügyfelek felsővezetők vagy senior menedzserek, a coachingot nem terjesztik ki a szervezet többi szintjére.

A coaching iránti igény változása 2006 és 2014 között

A kutatás során az egyes kérdéseknél gyakori a coachok különböző szempontok alapján történő megkülönböztetése (például külső vagy belső coach, nemek szerinti megkülönböztetés), amely segítségével még részletesebb képet kaphatunk az aktuális tendenciákról.

Bővebb információért, részletes statisztikákért a kutatás összefoglalója elérhető az alábbi linken (angol nyelven): http://www.portfolio-info.co.uk/files/file/SHERPA%202014-executive-coaching-survey-public-report.pdf

 

Kapcsolódó cikkek

 
LinkedIn Facebook