FB pixel
Tréning

Kommunikációs tréning

A kommunikációs tréning a konfliktuskezeléstől kezdve az ügyfelekkel való empatikus és határozott kommunikáción át számos területet lefed. Tréningjeinken a mindennapi munkában is tökéletesen alkalmazható kommunikációs elveket és technikákat tanulhatnak a résztvevők. Így a munkahelyre visszatérve azonnal bevethetik frissen szerzett tudásukat.

Akár az asszertív kommunikáció vagy kifejezetten a konfliktuskezelési képességek fejlesztése a cél, tréningjeinken minden résztvevő interaktívan sajátíthatja el a munkában és a magánéletben is roppant hasznos kommunikációs technikákat.

Gondoskodjon csapata gördülékeny kommunikációjáról!

asszertív kommuniáció

Asszertív kommunikáció

konfliktuskezelés

Konfliktuskezelés

prezentációtechnika

Prezetációtechnika

Stresszkezelés

Stresszkezelés

Ügyfélkapcsolati kommunikáció

Ügyfélkapcsolati kommunikáció

Interkulturális kommunikáció és együttműködés

Interkulturális kommunikáció és együttműködés

Asszertív kommunikáció

Az asszertivitás azt jelenti, hogy szorongás nélkül kiállunk saját érzéseinkért, gondolatainkért, jogainkért és érdekeinkért úgy, hogy figyelembe vesszük mások érzéseit, gondolatait, érdekeit, és jogait. Ennek köszönhetően bárki képes elsajátítani a hiteles és magabiztosan kommunikáció alapjait.

A gyakorlatorientált képzés mindennapi helyzeteken keresztül készít fel a leggyakoribb munkahelyi szituációk asszertív kezelésére pl.: hogyan tudjuk igényeinket érvényesíteni udvariasan és határozottan, személyes kérés megfogalmazása, nemet mondás, empátia kifejezése, mások indulatainak kezelése. Az asszertív kommunikáció módszereinek elsajátítása egyszerűbbé teszi emellett a konfliktusok kezelését, sőt akár hatékony megelőzését is.

Miben segít az asszertív kommunikáció tréning?

  • Igények érvényesítése határozottan, de udvariasan. Gyakran nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a magabiztos, de mégsem tolakodó érdekérvényesítés között. Ilyenkor a cégvezetők, menedzserek részéről elengedhetetlenek a kifinomult kommunikációs készségek. Ha a másik félhez valódi tisztelettel beszélnek és megbecsülve érzi magát, akkor a hozzá érkező kérést is garantáltan motiváltan és eredményesen fogja teljesíteni.
  • Személyes kérések megfogalmazása. Szakmai helyett személyes kéréssel fordulni a másik felé nagyfokú bizalmat igényel. Ilyenkor fontos, hogy kéréseinket pontosan és kellő felkészüléssel közvetítsük. Ehhez a másiknak érzékelnie kell a kérésünk megalapozottságát, illetve annak következményeit. De hogyan is lehet ezt elérni a gyakorlatban már az első megkereséskor? Az asszertív kommunikációt fejlesztő tréningeinken ezt is megtanítjuk!
  • Nemet mondás. Nézzük fordított oldalról a helyzetet! Mi történik, ha nemet szeretnénk mondani egy kérésre, mert úgy érezzük, hogy azt nem tudjuk teljesíteni vagy kétségeink állnak fenn a lehetőséggel kapcsolatban? Ilyenkor sokan félnek a lehetséges következményektől, ezért az elutasítás gondolatát végül mindig a kérés akaratlan elfogadása követi. Képzéseinken megmutatjuk, hogy konkrétan hogyan is lehet egy kérésre tisztelettudóan, de megfelelő határozottsággal nemet mondani.
  • Mások indulatainak kezelése. Feszültség szinte minden munkahelyen előfordulhat időnként. Akár egy stresszes munkatárs vagy egy indulatos ügyfél reagál helytelenül a szituációra, a helyzet nyugodt kezelése létfontosságú. Először is értenünk kell az indulat forrását, majd hideg fejjel választ adni rá. Így lehűthetők a kedélyek és megelőzhető a még több feszültség generálása.
  • Empátia kifejezése. Megérteni a másikat és együttérezni vele empátiás készséget igényel. Habár sokakban megvan az empátia, de mégsem tudják úgy kifejezni, ahogyan azt igazán szeretnék. A tréningek folyamán viszont a verbális- és a nonverbális kommunikációt is fejlesztjük. Az empátiás- és kommunikációs készségek együttes csiszolása mindenki dolgát megkönnyíti, aki a munkája során folyamatosan másokkal kommunikál.

Konfliktuskezelés

A konfliktuskezelést és vitakultúra fejlesztését célul kitűző képzés során a résztvevők megtanulják álláspontjukat asszertív módon, erőszakmentesen képviselni. Elsajátítják a nyertes–nyertes stratégiára épülő tárgyalástechnikai alapismereteket, amelyet napi gyakorlatuk során eredményesen alkalmaznak. Képesek lesznek konszenzusos megoldásokra vitás helyzetekben. Konfliktuskezelési készségük nő, sikeresen alkalmazzák a konfliktusok megelőzésére és kezelésére alkalmas módszereket.

Tréningeinken a leghatékonyabb konfliktuskezelési stílusokat tanítjuk!

Fontos tárgyalásokon vagy a hétköznapi munka során egymástól teljesen eltérő konfliktushelyzetekkel találkozhatunk. Nem mindegy, hogy a tárgyalópartnerünk sokallja-e a benyújtott árajánlatot vagy éppen két munkatársunk között robbant ki ebédidőben az évek óta felgyülemlett feszültség.

Minden szituáció sajátos fellépést igényel. De léteznek olyan konfliktuskezelési technikák, amelyek elsajátításával azonnal felismerhetjük a konfliktushelyzet típusát, és pontosan a szituációhoz illő választ adhatunk rá.

Kommunikációs képzéseinken többek között a domináns és a kompromisszumkereső, illetve az elkerülő és a problémamegoldó konfliktuskezelési stílusokat is interaktív, gyakorlatias körülmények között tanulhatják meg a résztvevők.

Prezentációtechnika

A prezentáció az egyik olyan készség, amit igazán jól a gyakorlatban lehet elsajátítani. Ezért a többnapos képzésünk eredményesen ötvözi a megtanulandó ismereteket az alkalmazás gyakorlásával, ami mindig személyre szabott, otthoni felkészülést igénylő feladatokon keresztül történik. 

A résztvevők megtanulják kívülről szemlélni és értékelni saját magukat és kommunikációs teljesítményüket, azáltal hogy a különféle gyakorlatok után szakértői támogatással, kritikus szemmel vizsgálják meg saját előadói és kommunikációs készségeiket. Emellett segítséget kapnak abban, hogy egyéniségük tükröződjön mondanivalójukban és ezáltal, sokkal meggyőzőbbek legyenek. Tökéletesítik azokat az eszközöket, amelyek rájuk irányítják a figyelmet, a hatásossá teszik előadásukat, és fejlesztik ezek tudatos használatát.

Prezentációtechnika
Stresszkezelés

Stresszkezelés

A napi munkavégzés során mindannyian gyakran kerülünk stresszhelyzetbe. Vezető beosztásban dolgozók és menedzserek pedig fokozottan ki vannak téve a kiégés veszélyének.

A képzés segítséget nyújt a saját stressz-szint felmérésében és a burn-out szindróma kezdeti tüneteinek felismerésében. A résztvevők különböző stresszkezelési módszereket és technikákat sajátíthatnak el. Például olyan relaxációs és légzőgyakorlatokat, illetve különböző mozgásformákat és étkezési tanácsokat, melyekkel csökkenthetik a mindennapi stresszt és nyomást. A vezetők ahhoz is segítséget kapnak, hogyan ismerhetik fel kollégáikon a kiégés tüneteit, és hogyan enyhíthetnek azokon, annak érdekében, hogy a munkatársaik személyes hatékonyságát, motivációját ismét helyre állíthassák.

Ügyfélkapcsolati kommunikáció

Egy cég számára kiemelten fontos, hogy milyen kép alakul ki róla a külvilágban. A front office munkatársaknak, vagyis azoknak, akik az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatba kerülnek hatalmas szerepük van ennek a képnek a kialakításában, hiszen személyükkel közvetlenül képviselik a vállalatot.

A képzés során a cég image-nek, arculatának megfelelő képviselete mellett elsajátíthatók a különböző ügyféltípusok és a velük való sikeres kapcsolattartás alapelvei. Szituációs és szimulációs gyakorlatok pedig segítenek a magasabb fokú ügyfélorientáltság és szolgáltatói szemlélet alakításában.

A hatékony interperszonális kommunikáció olyan alapkompetencia, amely segítségünkre lehet az élet minden területén. A képzésen az olyan elméleti ismeretek, mint a kommunikáció folyamatának, a kommunikációs csatornák működésének, a verbális és non-verbális kommunikáció különböző formáinak megismerése után a résztvevők képessé válnak felmérni az aktuális partner és társalgás sajátosságait, melynek segítségével könnyebbé válik számukra a megfelelő kommunikációs stílus kiválasztása.

Ügyfélkapcsolati kommunikáció

Interkulturális kommunikáció és együttműködés

A tréning célja, hogy a résztvevők tudatosabban kezeljék a kulturális különbségeket és diverzitást; megértsék a számukra szokatlan viselkedés mögötti mozgatórugókat. Nemzetközi csapatokban dolgozva hatékonyabban tudjanak együttműködni, eredményesebben kommunikáljanak eltérő kultúrájú üzleti partnerekkel és beszállítókkal. Emellett képesek legyenek arra, hogy saját viselkedésükön rugalmasan változtassanak az egyes kultúrákban elvártnak megfelelően.
A résztvevők többek között megismerkednek a diverzitás előnyeivel, hogy különböző szintű kulturális különbségek hogyan hatnak egymásra, és melyek a legfontosabb interkulturális kompetenciák. Példákon és esettanulmányokon, helyzetgyakorlatokon keresztül megtanulják áthidalni a kulturális szakadékokat; közelíteni egymáshoz a különböző munkastílusokat; eredményes konfliktuskezelési technikákat sajátítanak el.
A képzés témája lehet az indiai, kínai, német, angolszász és francia kultúrákkal való együttműködés.

Ön is a leghatékonyabb tréning megoldást keresi szervezete számára?

Vegye fel velünk a kapcsolatot! Szívesen segítünk!