FB pixel
Tréning

Vezetőfejlesztés

Örök dilemma, hogy létezik-e a "született vezető". Mi abban hiszünk, hogy a jó vezető tudja, egész életútja során lesz mit tanulnia, lesz miben fejlődnie, és akar is tenni érte. Mi ebben a törekvésében tudjuk és szeretnénk támogatni a vezetőket, olyan naprakész tudást biztosítunk a résztvevők számára, hogy bármilyen vezetői szinten és szerepben a legkompetensebbek legyenek - akár egyéni, akár csoportos képzési forma iránt érdeklődnek is.

A vezetői létet, csakúgy, mint más szakmákat, tanulni lehet. Sokat tanulhatunk saját utunkból, tapasztalatainkból, de mennyivel gyorsabb, hatékonyabb és értékesebb lehet, ha egy profi csapat segíti a fejlesztést, fejlődést. A Developmen vezetőfejlesztő programjai naprakész, gyors és hatékony módszerekkel és eszközökkel segítik a modern vezetői készségek elsajátítását, illetve a meglévők bővítését, minden vezető szinten. Programjaink széles palettán mozognak és az adott cég egyedi igényeihez alkalmazkodnak:

Vezetői akadémia, vezetői képzés

Ezt a tréningsorozatot mindig az adott ügyfél igényeire szabva, a vezetők vagy leendő vezetők meglévő tudásszintjéhez igazítva, a leggyakrabban előforduló problémahelyzetekre építve bonyolítjuk le. Ez a képzés akkor lesz a leghatékonyabb, ha valamilyen felmérési eszköz segítségével meghatározzuk a fejlesztendő területeket és irányokat pl.: Development Center, 360 fokos felmérés segítségével. A leggyakrabban érintett témakörök:

 

 • csapatvezetés és csoportdinamika (csoportfejlődés fázisai, csapatszerepek, hatalom kérdése, együttműködés és versengés, motiválás)
 • vezetői kommunikáció (hiteles kommunikáció, egyirányú – kétirányú kommunikáció, kommunikáció szintjei, kommunikáció torzulása, információáramlás)
 • prezentációtechnika és értekezletvezetés (hatásos és hiteles beszéd és prezentáció, meggyőzés, érdeklődés felkeltése, ellenvetések és kérdések kezelése stb.)
 • konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció
 • stresszkezelés (saját és beosztott munkatársaké)
 • személyes vezetés (vezetési stílusok)

 

vezetői akadémia

Vezetői kompetenciák

A “jó vezetővé” válás kulcsa a megfelelő kompetenciák elsajátítása, megtanulása, de bizonyos készségek, képességek akár zsigerből is jöhetnek, vagyis velünk született, a személyiségünkkel kialakult kompetenciák.

A vezetői kompetenciák mindegyikét lehetetlen lenne felsorolni, de képzéseink során a következőkre mindenképp fókuszálunk:

 • Megfelelő és reális önismeret, önreflexió
 • Professzionális (tudatos és világos) kommunikáció
 • Szociális intelligencia, vezetői empátia, érzelmi intelligencia
 • Interperszonális készségek
 • Mentorálási hajlam, coaching szemlélet
 • Időgazdálkodási képességek
 • Stratégiai szemlélet
 • Meggyőzési képesség
 • Magabiztos döntési potenciál a nehéz szituációkban is
 • Széles körű problémamegoldó módszerek ismerete
 • Negatív, ugyanakkor fejlődést serkentő visszajelzések adásának képessége
 • A modern kor kihívása: “remote” vagyis virtuális vezetői kompetenciák és módszerek
 • Biztonságos és következetes munkahelyi légkör megteremtése
 • Egy felső vezető se legyen elszigetelt, megközelíthetetlen
 • Nemcsak egyéni, hanem csoportok, csapatok irányítása, közös célok érvényre juttatása
 • Változásra és változtatásra való képesség

Egy hatékony vezető által a cég jobb pénzügyi teljesítményt ér el, magasabb lesz a vevői és a kollegális elégedettség, illetve nagyobb termelékenység valósulhat meg.

Ön is a leghatékonyabb tréning megoldást keresi szervezete számára?

 Vegye fel velünk a kapcsolatot! Szívesen segítünk!

Önismeret

A vezetésfejlesztés erőssége a szilárd önismereti alap. Meggyőződésünk, hogy egy fejlesztési program akkor eredményes, ha a személyiség mélyebb rétegeit képes mozgósítani azért, hogy a viselkedésváltozás, a fejlődés tartós lehessen.

A vezető és egy érett, felkészült munkatárs annyira képes megismerni másokat, amennyire saját magát sikerült feltérképeznie azzal kapcsolatban, hogy miben jó, miben átlagos, vagy esetleg fejlesztendő.

Az önismeret legszembetűnőbb jele az őszinteség és a reális önértékelés.

Aki jól ismeri önmagát, nyíltan, minden kertelés nélkül képes beszélni önmagáról, érzelmeiről, és ezek munkájára való hatásáról. Az ilyen személy a teljesítménye javulását szorgalmazó megjegyzéseket nem fenyegetésként értelmezi, hanem kifejezetten igényli a konstruktív kritikát. Kész tanulni, tisztában van korlátaival, erősségeivel, és nem érzi magát kényelmetlenül, ha beszélnie kell róla. Ez az önbizalom segíti abban, hogy tudja, mit (mekkora kockázatot) vállalhat el és mikor kell segítséget kérnie.

Ezért javasoljuk, hogy a vezetői képzések kiindulópontjaként mindig alkalmazzunk valamilyen önismeret mélyítését szolgáló eszközt, mint:

Időgazdálkodás

Egy nap mindenki számára 24 órából áll, de hogy hogyan használjuk ki a rendelkezésre álló időt, sokat számíthat.

A tréningen résztvevők számára biztosítjuk, hogy megismerkedhetnek az időmenedzsment legmodernebb technikáival (pl. GTD, Pomodoro), feltárhatják a saját személyiségükből fakadó időgazdálkodási stílusukat és kiválaszthatják a személyiségükhöz illő módszereket. Ezáltal hatékonyabban képesek lesznek megszervezni a munkát, nemcsak időt, hanem pénzt is takarítva meg a vállalatnak. Hatékony munkaszervezésük eredményeképp csökkennek a munkafolyamatot zavaró és gátló tényezők, amely növeli a munkahatékonyságot.

Időgazdálkodás
változás-menedzsment

Változás-menedzsment

Képzésünk célja többszintű, mivel a változás, mint folyamatos állapot több szinten zajlik, és minden szinten meg kell érteni és kezelni kell tudni. A globalizáció és a példátlan technikai fejlődés állandó kihívást jelent, de nem elég ezekkel egy technikai-szervezési szinten lépést tartani.

A változás kulcstényezője továbbra is az ember.

A képzés célja, hogy a résztvevő felső vezetők innovációs képességét előhívjuk, a végrehajtáshoz szükséges professzionalizmusát fejlesszük és az együttműködésre, támogatásra való nyitottságot elősegítsük. Folyamatosan változó világban élünk. A fokozódó piaci versenyhelyzetben a cégek versenyképessége nagymértékben attól függ, hogy miként reagálnak gyorsan és rugalmasan a piaci változásokra. Az erős versenyhelyzet szükségessé teszi, hogy készek legyenek változtatni, új és hatékony stratégiát alkalmazni.

Szükség van olyan vezetőkre, akik ezeket a változásokat irányítják, vezetik.

 

Coaching-szemléletű vezető

A coaching-szemléletű vezetési stílus olyan új vezetői szemlélet, amely alkalmazása során kedvező hatással van a munkavállalói motiváltságra, elkötelezettségre, teljesítmény- és költséghatékonyságra. Ennek a szemléletnek a jellemzői: az emberközpontúság és az elkötelezettség a munkavállaló fejlesztése, tudatosságának, felelősségvállalásának növelése mellett a coaching eszköztárával.

Mentorálás, mentori szerepre való felkészülés

A résztvevők képesek lesznek tudásuk hatékony, támogató átadására; saját napi tevékenységük munkakör gazdagítására azáltal, hogy rendszeresen be tudják majd illeszteni munkájukba kollégáik támogatását. A képzés során a személyiségtipológiai ismereteknek köszönhetően a mentorált kollégákkal való differenciált bánásmódot elsajátíthatják; megismerik és megtanulják alkalmazni a felnőttkori tanulás sajátosságaira épülő oktatási folyamatot és módszertant, valamint elsajátítják a mentorálás folyamatának lépéseit.

A folyamat számos pozitív és serkentő hatásából érdemes kiemelni, hogy a tréning eredményeképpen gyorsul a szervezetben a saját belső tudáson és folyamatokon alapuló tudásátadás, a szenior kollégák tudásbankjának hasznosítása. A mentor coaching-rendszerű személyes továbbfejlesztésével egyszerre biztosítható a mentorok kiemelt elismerése, a vezetői utánpótlás-fejlesztés és a cég működési modelljeinek átadása, hatékony tudásörökítési folyamat létrehozása, mely megtöbbszörözheti a sikeres vezetők készségeinek és tudásának alkalmazhatóságát. Ugyanakkor a személyes támogatáson túl ez a folyamat biztosítja a mentorált munkatársak sikerességét, ezzel karrierbeli fejlődését.

mentorálás
Kompetenciaalapú interjútechnika

Kompetenciaalapú interjútechnika

A kompetenciaalapú rendszerek működéséhez szervesen kapcsolódó keresés-kiválasztási tevékenység egyike a legfontosabb HR-rendszereknek, hiszen az itt belépő kompetenciák lesznek az egyik kulcsa a vállalati célok megvalósításának.

A tréning segít közösen gondolkodva kialakítani és megtanítani a keresés-kiválasztási folyamat lépéseit: milyen folyamat alapján, milyen rendszerben, kiknek a részvételével (azonosítva a folyamatban betöltött szerepeiket, felelősségkörüket, belépési és döntéspontjaikat), hogyan fognak és milyen módszerekkel kiválasztani és együttműködni. Közös munkánk a "kompetenciák" értelmezésének, felismerésének és megtalálásának modelljére épít a keresés-kiválasztási igény megjelenésétől a felvételt követő beillesztési folyamat végéig.

A tréning az adott cég számára testre szabottan, a résztvevők számára élvezetes és izgalmas, számtalan játék és helyzetgyakorlaton keresztül mutatja meg a résztvevőknek a kompetenciaalapú gondolkodás és a kiválasztási folyamat jellemzőit. A résztvevők (többnyire vállalati vezetők és HR-es kollégák) képessé válnak arra, hogy megtervezzék és menedzseljék, valamint hatékonyabbá tegyék – leginkább objektívvé és mérhetővé - a vállalatuknál zajló keresés-kiválasztási folyamatokat.

Miért egyedülálló a Developmen vezetői képzése?

Egy kívülálló véleményének elfogadása elfogulatlan betekintést nyújt az áttörő lépésekhez. Senior csapatunk és szakembereink a legegyedibb, cégspecikifikus vezetőfejlesztést teszik lehetővé megbízóink számára.

A vezetői kompetenciák, a vezetői tudás fejlesztésére és az ismeretek bővítésére mindig szükség van. Mindig van hova fejlődni, és mi tudunk mutatni olyan módszereket, technikákat, amikkel hatékonyabban, korszerűbben vezethetnek, miközben tréningeinken nemcsak a vezetői szerep megértését és rendszerelméletét adjuk át, hanem felélesztjük a vezetés iránti szenvedélyt is. Vezetői akadémiánkon a naprakész és könnyen beépíthető módszereken túl megtanítjuk, hogyan is építkezik a vezetői erő a személyiségből, hitelességből, a vezetői szándékból. Párhuzamosan fejlesztjük a készségeket és a személyes attitűdöt. Hisszük, hogy a jó vezető jó személyiség is, aki pontos önismerettel, megfelelő kompetenciákkal és eszköztárral rendelkezik, miközben tisztában van a tevékenysége hatásaival, és komplexen látja a pozícióját. Az általunk képzett kiváló vezetők hitelesek, egyedi személyiségjegyeikkel a többség értékét is növelik, miközben a csapat részeként, a teljes csoportot emelik fel és hoznak eredményt, értéket az egész vállalat számára.

Ön is a leghatékonyabb tréning megoldást keresi szervezete számára?

Vegye fel velünk a kapcsolatot! Szívesen segítünk!